Контакт

mitrovic-mala-reka-lПастрмски рибњак Мала Река

Скраћен пословно име: ПППКР „МИТРОВИЋ“ Рача

Место и поштански број:  Бајина Башта, 31250

Улица и број: Рача бб

Порески индентификациони број: 101955878

Регистарски/Матични број: 53969356

Име и презиме овлашћеног лица: Предраг Митровић

Број телефона: 031/861-611

Број мобилног телефона: 065/6644-222

Број факса: 031/861-611

Рачун код пословних банака: 205-80210-18 – Комерцијална банка бајина Баштаž

Документа која можете преузети:


Контакт форма: