Околина рибњака.

Погледајте слике реке Раче са које се напаја наш рибњак као и фотографије Манастира Рача и извора Лађевац.

Фото: Ненад Марић www.tara-planina.com