Околина рибњака.

Погледајте слике реке Раче са које се напаја наш рибњак као и фотографије Манастира Рача и извора Лађевац. Фото: Ненад…